Kde nás najdete Místnosti 2.27 2.28 2.29 v budově FSS MU.
Telefon +420-549 49 1907
Emailový kontakt cikt@fss.muni.cz

Informace o CIKT

Centrum informačních a komunikačních technologií v souladu s dlouhodobým záměrem tvoří a podle aktuálních potřeb upřesňuje a realizuje koncepci rozvoje informačních a komunikačních technologií a audiovizuální techniky, s cílem vybudovat a provozovat hardwarové a softwarové zázemí pro výchovně-vzdělávací, výzkumnou a administrativní činnost FSS a jejích pracovišť.

Sleduje moderní trendy v informačních a komunikačních technologiích a získává a uplatňuje získané poznatky. Zpracovává podklady, plány, vytváří návody a metodické pokyny, provádí individuální a skupinová školení uživatelů. Poskytuje konzultační a poradenské služby a podporu v oblasti počítačových sítí, informačních systémů, hardware a software.

Navazující stránky

  • Kontakty
  • Umístění