Kde nás najdete Místnosti 2.27 2.28 2.29 v budově FSS MU.
Telefon +420-549 49 1907
Emailový kontakt cikt@fss.muni.cz

PC učebny FSS

Technika v učebnách a posluchárnách

Návody k technice v učebnách najdete v ISu po přihlášení zde.

V případě zájmu o pomoc s technikou před začátkem výuky nebo o školení ohledně používání AV a PC techniky v učebnách a posluchárnách napište svou žádost na adresu cikt@fss.muni.cz, nebo nás telefonicky kontaktujte. Na stejnou adresu směřujte svoje žádosti ohledně ozvučení atria pro diskuze nebo výuku.

Místnosti 5.27, PC54 a AVC jsou ve správě katedry žurnalistiky, dotazy ohledně těchto učeben směřujte na Bc. Petra Bartáka nebo na Mgr. Leo Nitčeho.

Počítačové učebny FSS. PC25 PC26, doktorandské počítačové učebny

Počítačové učebny jsou využívány pro výuku i samostatnou práci studentů FSS. Využití pro elektronické zkoušení z nich činí reálně nejobsazenější učebny během zkouškového období a jsou vysoce využity i během semestru. Jsou využívány i pro výzkumné účely a sběr dat pro studentské i zaměstnanecké práce. Zajišťuje správu a údržbu technického vybavení počítačových učeben a studoven. Provozuje a spravuje fakultní PC učebny. Práce ve fakultních PC učebnách je upravena Provozními pokyny a pravidly používání počítačových učeben FSS.

Zkoušení v počítačových učebnách PC25 a PC26

Pokud máte zájem nastavit počítače v počítačových učebnách pro účely zkoušení, informujte CIKT na adrese cikt@fss.muni.cz.

Pokud máte zájem o pomoc s přípravou odpovědníku v ISu kontaktujte fakultního e-technika Václava Štefelu na adrese etech@fi.muni.cz.