Kde nás najdete Místnosti 2.27 2.28 2.29 v budově FSS MU.
Telefon +420-549 49 1907
Emailový kontakt cikt@fss.muni.cz

PC učebny FSS

Technika v učebnách a posluchárnách

Návody k technice v učebnách najdete v ISu po přihlášení zde.

V případě zájmu o pomoc s technikou před začátkem výuky nebo o školení ohledně používání AV a PC techniky v učebnách a posluchárnách napište svou žádost na adresu cikt@fss.muni.cz, nebo nás telefonicky kontaktujte. Na stejnou adresu směřujte svoje žádosti ohledně ozvučení atria pro diskuze nebo výuku.

Místnosti 5.27, PC54 a AVC jsou ve správě katedry žurnalistiky, dotazy ohledně těchto učeben směřujte na Bc. Petra Bartáka.

Počítačové učebny FSS. PC25 PC26, doktorandské počítačové učebny

Počítačové učebny jsou využívány pro výuku i samostatnou práci studentů FSS. Využití pro elektronické zkoušení z nich činí reálně nejobsazenější učebny během zkouškového období a jsou vysoce využity i během semestru. Jsou využívány i pro výzkumné účely a sběr dat pro studentské i zaměstnanecké práce. Zajišťuje správu a údržbu technického vybavení počítačových učeben a studoven. Provozuje a spravuje fakultní PC učebny. Práce ve fakultních PC učebnách je upravena Provozními pokyny a pravidly používání počítačových učeben FSS.

Zkoušení v počítačových učebnách PC25 a PC26

Pokud máte zájem nastavit počítače v počítačových učebnách pro účely zkoušení, informujte CIKT na adrese cikt@fss.muni.cz.

Pokud máte zájem o pomoc s přípravou odpovědníku v ISu kontaktujte fakultního e-technika Bc. Natálii Veleckou na adrese etech@fi.muni.cz.