Kde nás najdete Místnosti 2.27 2.28 2.29 v budově FSS MU.
Telefon +420-549 49 1907
Emailový kontakt cikt@fss.muni.cz

Evidence software

Provádíme evidenci sw dle směrnice MU, včetně nasazení skenovacího software a vedení databáze nakoupeného a používaného licencovaného software. Vedeme databázi instatačních medií. Uživatelé mohou požádat o podporu při instalacích celouniverzitních licencí například software SPSS.

CIKT je správcem celofakultních licencí software. Zajišťuje výběr a administraci a instalaci antivirového programu uživatelům, koordinuje fakultní licenci programu SPSS, instaluje a hlásí instalace software v rámci programu Microsoft Select .