Kde nás najdete Místnosti 2.27 2.28 2.29 v budově FSS MU.
Telefon +420-549 49 1907
Emailový kontakt cikt@fss.muni.cz

IT, AV a PC podpora konferencí

CIKT poskytuje audiovizuální a počítačový servis při konferencích a dalších akcích pořádaných fakultou či některým z jejích pracovišť. Podílí se na přípravě a realizaci pronájmů místností. Vede evidenci rezervace místností pro pořádání akcí včetně dohod o užívání výpočetní techniky během akcí. Pokud pro Vás bude dostupná technika v místnosti nedostatečná, je možné se dopředu dohodnout s CIKTem na následujících možnostech.

Připojení na WiFi pro účastníky konference na základě předem dodaného seznamu se jmény účastníků a jejich emailovými adresami. Účast technika na konferenci. Přídavné ozvučení, mikrofony, plátno a projektor. Ohledně technických možností je třeba se domluvit osobně s vedoucím CIKTu ing. Cahou, místnost 2.27.