Kde nás najdete Místnosti 2.27 2.28 2.29 v budově FSS MU.
Telefon +420-549 49 1907
Emailový kontakt cikt@fss.muni.cz

Provoz počítačové sítě a serverů

 • CIKT zajišťuje administraci a rozvoj počítačové sítě a serverů (poštovní servery, servery síťových služeb, DHCP a DNS servery, webové servery, servery počítačových učeben, tiskové servery, videoservery, řadiče domény a datová úložiště), správu uživatelských účtů, správu firewallů, určení a nastavení bezpečnostních politik pro jednotlivá PC, podsítě i celou síť jakož i pro software instalovaný na počítačích a serverech tiskárnách, skenerech a PDA. Zajišťuje provoz a rozvoj fakultní bezdrátové sítě, má na starosti záložní zdroje serverů a aktivních prvků.
 • Služby mail serveru, odesílání a doručování pošty, správa cloudového řešení Google Apps apps.fss.muni.cz a správa uživatelů v univerzitní Office 365
 • Správa webserveru, pomoc při umisťování pracovištních webů a webů projektů na univerzitou nabízené hostingy
 • Správa virtuálních serverů na vmware.
 • Správa mysql databáze
 • Správa aktivních prvků CISCO, vytváření a změna konfigurací.
 • Služba ntp network time protocol server pro doménu fss.muni.cz, zajištění služeb přesného času
 • Lokální a vzdálené zálohování dat a konfigurací
 • Správa domény Active Directory, uživatelských účtů, aktualizace operačních systémů a software, vytváření instalačních balíčků, vytváření group policies pro doménu zd.fss.muni.cz, spolupráce při správě domény fss.ucn.muni.cz
 • Správa hromadných adres https://inet.fss.muni.czimails/
 • CIKT odpovídá za údaje o pracovišti na webových stránkách a podílí se na správě webových stránek FSS.
 • Zajištění služby DHCP pro počítače zapojené do domény Active Directory

 

Správa strukturované kabeláže a datových rozvaděčů

Spravujeme strukturovanou kabeláž včetně zapojování PC v pracovní oblasti a propojování všech zařízení na patch panelech v rozvaděčích včetně připojení telefonní ústředny a příslušných propojú na patch panelech.

Aktivní prvky

stará se o výběr, instalaci, nastavení a správu aktivních prvků počítačové sítě, o technologickou část datových rozvaděčů, optickou a strukturovanou kabeláž, včetně ukončení v zásuvkách a rozvaděčích, propojování na propojovacích panelech, připojování zařízení v pracovní oblasti, v souladu s propojovacím a připojovacím plánem a žádostmi uživatelů a vede evidenci zapojení a využití kabeláže.

Správce domény fss.muni.cz

Spravujeme Domain Name Services pro doménu fss.muni.cz a vytvořené subdomény. V souladu se směrnicí MU, je správcem domény fss.muni.cz a přiděluje uživatelům staticky či dynamicky IP adresy z adresového prostoru FSS.

Zajištění bezpečnosti PC, sítě a serverů

V rozsahu práva administrátorů zajišťujeme nastavení bezpečnostních politik, firewallú a

Zajištění provozu pracovních stanic, tiskáren, skenerů a ostatní výpočetní techniky

Instalace nových zařízení, objednávky servisu, podílí se na správě majetku a spolupracuje s pracovišti ve všech fázích životního cyklu výpočetní a audiovizuální techniky od pořízení po ekologickou likvidaci.