Kde nás najdete Místnosti 2.27 2.28 2.29 v budově FSS MU.
Telefon +420-549 49 1907
Emailový kontakt cikt@fss.muni.cz

Správa ISu pro FSS

Správa přístupových práv, správa skupin osob a přístupových bodů, koordinace s istechnikem a etechnikem, správa přesměrování, zavádění nových osob do ISu a přiřazování externistů k pracovišti, generování hesel a osobní předání uživatelům.

Koordinuje provoz a využívání Informačního systému MU (zejména působí jako fakultní koordinátor, správce přístupových práv, generuje hesla studentům i pracovníkům, přiřazuje externisty k pracovištím, zavádí rozvrh včetně seminárních skupin do ISu a na www stránky fakulty a udržuje ve spolupráci s fakultním rozvrhářem rozvrh v aktuálním stavu, aktualizuje údaje v rezervaci místností, nastavuje přístupové body a průchody přes přístupové body, podporuje rozvoj elearningu a administrativy v ISu, provádí skenování materiálů vyučujícím, nastavení tisku a skenování, spravuje dokumentový server).