Kde nás najdete Místnosti 2.27 2.28 2.29 v budově FSS MU.
Telefon +420-549 49 1907
Emailový kontakt cikt@fss.muni.cz

Zkoušení v PC učebnách

Zkoušení v počítačových učebnách PC25 a PC26

Pokud máte zájem nastavit počítače v počítačových učebnách pro účely zkoušení, informujte CIKT na adrese cikt@fss.muni.cz.
Pokud máte zájem o pomoc s přípravou odpovědníku v ISu kontaktujte fakultního e-technika Bc. Natálii Veleckou na adrese etech@fi.muni.cz.

Podrobnější informace o zkoušení v PC učebnách

V učebnách jsou k dispozici speciální účty pro elektronické zkoušení pro odpovědníky v IS (odpovědníky)
pro zkoušení v jiných aplikací (MS Word, SPSS, …).Podrobné instrukce pro elektronické zkoušení v učebnách PC25 a PC26 a podporu pro svoji výuku či výzkum si můžete vyžádat v CIKTu.
Informace o nastavení odpovědníku naleznete v nápovědě k ISu: Nápověda → E-learning: Odpovědníky
Informace o nastavení studijních materiálů naleznete v nápovědě k ISu: Nápověda → E-learning: Vystavení studijních materiálů, Odevzdávárny úkolů.